Frivilliga Radioorganisationen

FRO Malmöhus

Kontaktinformation

FRO Malmöhus
Husie Kyrkoväg 70
212 38 Malmö
Besök: Husie Kyrkoväg 70
E-post: malmohus@fro.se
Tel: 040-495040
Fax: 040-490061

Välkommen till FRO Malmöhus

FRO Malmöhus är landets sydligaste förbund, porten mot kontinenten, med Malmö som huvudort. Vi erbjuder samband och radiokommunikation till kommuner och andra organsiationer. Vi utbildar specialister i sambandstjänst till de två hemvärnsbataljoner som verkar i området. I vår ungdomsverksamhet är ungdomar mellan 11 och 25 år välkomna. Du är också välkommen till FRO!

bron

Avdelnings- och förbundsstämmor

INSTÄLLD!!

FRO Malmöhus kommer att ha förbundsstämma 28 febuari kl 19.00 i Ystad. 

INSTÄLLD!!

På grund av vädret så är förbundsmötet i Ystad i kväll inställt. Ny kallelse med datum och plats kommer att sändas ut.

 

 

FROs Söderslätt (tidigare Malmöavdelningen) kommer att ha stämma 23 januari klockan kl 19.00 i FROs lokaler på Husie (Husie Kyrkoväg 70).

 

Handlingar till stämmorna finner ni nedan och under FRODOK -> FRO Malmöhus -> Information.

Varmt välkomna! Vi välkomnar i synnerhet medlemmar som vill engagera sig i de nya avdelningarna och i förbundet.

 

 

__________________________________________________________________________________________________

FRO Söderslätt

              Dagordning:

 1. val av stämmoordförande
 2. val av stämmosekreterare
 3. fastställande av röstlängd
 4. val av två justerare, tillika rösträknare, att tillsammans med stämmoordförande justera protokollet. Justerarna ska väljas bland stämmans ledamöter.
 5. fråga om stämman har kallats enligt stadgarna (senast 2 veckor innan)
 6. avdelningsstyrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse
 7. revisorernas berättelse över räkenskaper och förvaltning
 8. fråga om ansvarsfrihet för avdelningsstyrelsen
 9. beslut om namn på avdelningen
 10. föredragande av nya stadgar
 11. antagande av avdelnings stadgar
 12. ärenden från avdelningsstyrelsen
 13. ärenden från enskild medlem enligt §2.8
 14. fastställande av budget och verksamhetsplan för innevarande år
 15. val av två revisorer och en revisorsersättare
 16. val av avdelningsstyrelse
 • val för nästkommande två verksamhetsår växelvis av
 1. avdelningsordförande
  avdelningssekreterare
 2. vice avdelningsordförande
  avdelningskassör
 • val för nästkommande verksamhetsår av övriga ledamöter och ersättare
 1. val av ledamöter (3st) och ersättare (3st)  till förbundsstämman
 2. val av valberedning bestående av tre ledamöter varav en sammankallande
 3. val av ledamot till FRO Skånes valberedning (1st)
 4. stämmans avslutande

 

 

__________________________________________________________________________________________

 

 

Idag, 2017-09-16, hade FRO Malmöhus och FRO Norra Skåne ett gemensamt möte med sina förbundsstyrelser och stakade ut vägen för en sammanslagning till vad som blir "FRO Skåne". Vi diskuterade en massa punkter som måste klaffa på vägen och vi var, som det visade sig, förbluffande överens.

Vi hade en gemensam syn på nästan allt!  Ett förbund med 4 avdelningar.
En spännande tidsaxel framträdde och vi insåg alla att det finns mycket som måste ske i rätt ordning.
Det som närmast ligger framför oss är återskapandet av en avdelning i Malmö och frågan om namn på våra avdelningar.  Vi beslutade att delar av gänget träffas igen den 25 november för att börja hantera kommande nödvändiga styrelsebeslut inför vårens stämmor.

Bilderna nedan är från möteslokalen och visar deltagarna samt de 2 nuvarande förbundsordförandena.

  1104 low1103 low

Regementets dag - P7 - 2017

mfisRegementets dag - P7 - Revingehed - 2017-05-13
Vårt läns enda regemente visade upp sig i bra väder och med många besökare. 
FRO Malmöhus och FRO Norra Skåne gjorde gemensam insats för att visa vår verksamhet och informera/rekrytera.

Se karta över eventet. Vår plats på kartan är utmärkt med "Information-Rekrytering".
Lite foton hittar du om du klickar på "Läs mer...".

Läs mer...

Öppet i Husie

Expeditionen är öppen följande tisdagar 2017 kl 19-21 31/1, 28/2, 28/3, 25/4, 30/5, 27/6, 29/8, 26/9,31/10, 28/11.

 

Grindarna till Husieområdet är låsta så du måste ringa oss på 040-495040 för att komma in.

 

Men du är alltid lika välkommen.

 

Styrelsen

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök